Sådan citeres DSM ‐ V

Især hvis du skriver et papir eller forbereder en præsentation, der beskæftiger sig med mental sundhed, er du muligvis nødt til at citere den seneste udgave af Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V). Generelt citerer du denne vejledning, som du ville gøre for enhver opslagsbog eller manual. Formatet for dit citat vil variere afhængigt af, om du bruger Modern Language Association (MLA), American Psychological Association (APA) eller American Medical Association (AMA) citeringsmetode.

MLA

MLA
Start med foreningen, hvis du citerer databasen. Hvis du adgang til DSM-V via online databasen, skal du starte med navnet på American Psychiatric Association som forfatter til manualen. Følg foreningens navn med en periode. [1]
 • Eksempel: American Psychiatric Association.
MLA
Sæt titlen på manualen først, hvis du citerer bogen. Hvis du brugte bogversionen af ​​DSM-V snarere end databaseversionen, vil din bibliografiske citat se lidt anderledes ud. I stedet for at starte med navnet på APA, starter du med titlen på manualen i kursiv. Følg det fulde navn med forkortelsen "DSM-5." [2]
 • Eksempel: Diagnostisk og statistisk manual for psykiske lidelser: DSM-5. 5. udgave, American Psychiatric Association, 2013. DSM-V, doi-org.db29.linccweb.org/10.1176/ appi.books.9780890425596.dsm02.
MLA
Inkluder titlen på manualen i kursiv efterfulgt af udgaven. Stave manualens fulde navn efterfulgt af et komma. Identificer derefter, at du refererer til den femte udgave af manualen ved at skrive "5. udg." Efterfulgt af en periode. [3]
 • Eksempel: American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. udg.
MLA
Angiv navnet på udgiveren og datoen for offentliggørelsen. For DSM-V er udgiverens navn "American Psychiatric Publishing." Gentag ikke navnet på foreningen. Placer et komma efter navnet på udgiveren efterfulgt af 2013, året for udgivelse. Placer en periode efter offentliggørelsesåret. [4]
 • Eksempel: American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. udg. American Psychiatric Publishing, 2013.
MLA
Liste over databasen sammen med en permalink til selve manualen. Efter publikationsåret skal du skrive "DSM-V" som databasen, efterfulgt af et komma. Navnet på databasen skal være i kursiv. Efter kommaet medtages en direkte permalink til DSM-Vs placering i databasen. [5]
 • Eksempel: American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. udg. American Psychiatric Publishing, 2013.
 • Medtag ikke "http: //" -delen af ​​URL-adressen i begyndelsen af ​​permalink.
MLA
Tilføj den adgangsdato, hvis det kræves. For DSM-V er den angivne dato typisk ikke påkrævet. Indholdet i manualen ændres ikke, medmindre der udgives en ny udgave. Dog kan nogle instruktører eller vejledere kræve det. Hvis du inkluderer datoen, skal du bruge formatet dag-måned-år. [6]
 • Eksempel: American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. udg. American Psychiatric Publishing, 2013. Adgang til 15. august 2018.
MLA
Medtag foreningens navn i din tekst, hvor det er muligt. Ved parentetiske citater i teksten vil du generelt medtage forfatteren og sidenummeret. Med DSM-V er forfatteren American Psychiatric Association. Hvis du nævner tilknytningen i din tekst, skal du kun medtage sidetal i din parentes. [7]
 • Eksempel: Ifølge American Psychiatric Association lider 3-7% af børn i skolealder af ADHD (12).
 • Alternativt eksempel: Overalt lider mellem 3 og 7 procent af børn i skolealderen af ​​ADHD (American Psychiatric Association 12).

APA

APA
Start med foreningens navn som forfatter. American Psychiatric Association er både den krediterede forfatter af DSM-V og udgiveren. Begynd din bibliografiske post med navnet på foreningen, efterfulgt af en periode. [8]
 • Eksempel: American Psychiatric Association.
APA
Angiv året for offentliggørelse i parentes. Skriv et mellemrum efter den periode, der følger navnet på forfatteren, og skriv derefter året 2013 i parentes. Dette er året for publicering af DSM-V. Placer en periode umiddelbart efter de parenteser, der lukker. [9]
 • Eksempel: American Psychiatric Association. (2013).
APA
Skriv titlen på manualen i kursiv. Titlen på manualen følger publikationsåret som det næste element i din bibliografiske citat. Brug sætning-sag, og skriv kun det første ord i titlen. Følg titlen med udgavenummeret i parentes. Kursiver ikke udgavenummeret. Placer en periode umiddelbart efter de parenteser, der lukker. [10]
 • Eksempel: American Psychiatric Association. (2013). Diagnostisk og statistisk manual for mentale lidelser (5. udg.).
APA
Luk dit citat med offentliggørelsesoplysninger. Den sidste del af din bibliografiske citat viser placeringen af ​​udgiveren sammen med navnet på udgiveren. Da udgiveren af ​​DSM-V er den samme som forfatteren, skal du blot bruge ordet "Forfatter" i stedet for at gentage foreningens navn. [11]
 • Eksempel: American Psychiatric Association. (2013). Diagnostisk og statistisk manual for mentale lidelser (5. udg.).
APA
Henvis DSM-V i tekst med en parentetisk. APA bruger forfatterdato-parentetiske citater til at citere referencer i teksten på dit papir. I tilfælde af DSM-V skal du blot bruge foreningens navn efterfulgt af et komma, hvorefter det år, hvor den 5. udgave blev offentliggjort. [12]
 • Eksempel: (American Psychiatric Association, 2013)

AMA

AMA
Start med forfatterens navn. For DSM-V betragtes American Psychiatric Association som forfatteren af ​​manualen. I AMA-citatstilen er forfatteren først opført i bibliografiske citater, efterfulgt af en periode. [13]
 • Eksempel: American Psychiatric Association.
AMA
Liste over titlen på manualen og udgavenummeret. Skriv et mellemrum efter perioden efter forfatteren, og skriv derefter den fulde titel på DSM-V i kursiv. Brug store bogstaver i titelstil, og aktiver alle navneordene i titlen. Placer en periode efter titlen, og skriv derefter udgavenummeret uden kursiv. [14]
 • Eksempel: American Psychiatric Association. Diagnostisk og statistisk manual for mentale forstyrrelser. 5. udg.
AMA
Angiv offentliggørelsesinformation til manualen. Efter titel og udgavenummer skal du indtaste det sted, hvor manualen blev offentliggjort. Placer et komma, derefter navnet på udgiveren. Følg navnet på udgiveren med en semikolon, og skriv derefter publikationsåret. Afslut din citering med en periode. [15]
 • Eksempel: American Psychiatric Association. Diagnostisk og statistisk manual for mentale forstyrrelser. 5. udg. Washington DC: 2013.
AMA
Brug superskriptnumre i teksten til at henvise til dine referencer. I AMA-stil bruges der ikke separate citater i teksten. I stedet er din bibliografi eller din liste over referencer nummereret. Superscript-numre i din tekst henviser til det specifikke nummer for den fulde citation. [16]
 • Eksempel: Ifølge American Psychiatric Association lider mellem 3 og 7 procent af alle børn i skolealderen af ​​ADHD.1
 • Generelt bestilles din referenceliste afhængigt af, hvornår kilden først nævnes eller bruges i din tekst. Det samme superskriptnummer bruges derefter i hele din tekst til at henvise til den samme kilde.
sensustraditionispress.org © 2020